Xanh lá có tiếp tục tham gia Amazing Race Asia?

13:21:06 10/06/2016