00:05:02.95

Vũ Cát Tường hát "Mong cho anh", nhảy "Vũ điệu say rượu" của Mỹ Tâm cực nhắng nhít

16:12:54 02/01/2018