Tiên Tiên: "Với Tiên mọi thứ đều là màu hồng, lỡ có loang màu thì mình tô lại"

15:16:02 06/03/2016