Tiên Tiên nói về việc chọn ca sĩ: "Tôi làm gì có đủ cơ sở để lựa chọn ai?"

14:42:53 06/03/2016