Tiến Đạt trả lời trước tin đồn yêu Mâu Thủy: "Ai mà không thích mặt xinh, dáng chuẩn!"

12:44:26 10/06/2016