Tiến Đạt nói về Hari Won: "Tại sao khi không còn yêu thì phải ghét bỏ nhau?"

12:08:38 10/06/2016