Thịnh Vinh diễn lại phân cảnh tỏ tình "kinh điển" với Thanh Mỹ

15:53:14 11/10/2015