00:01:26.31

Thanh Hằng: "Chỉ lên tiếng 1 lần để người ta không hiểu sai mục đích của mình"

20:20:44 10/12/2017