00:03:28.77

Thanh Bùi: "Thị trường âm nhạc nào đang phát triển cũng gặp tình trạng như Vpop hiện tại"

14:54:31 18/09/2016