00:01:40.93

Thanh Bùi: "Học trò của tôi sẽ không là ca sĩ, mà phải là một nghệ sĩ!"

17:16:45 18/09/2016