00:02:05.14

Ơn trời, Hoàng Yến thông báo đã quay MV "Nụ hôn đánh rơi" rồi!"

16:30:12 10/03/2018