00:01:10.74

Ngọc Châu: "Tôi hiền nhưng không có nghĩa là không highfashion"

14:36:33 04/10/2016