00:00:43.75

Ngọc Châu: "Nếu là giám khảo, tôi sẽ bình chọn cho Fung La!"

14:43:27 04/10/2016