00:00:45.95

Ngọc Châu: "Nếu không phải tôi, Fung La sẽ là người xứng đáng!"

16:26:15 04/10/2016