00:01:56.16

Ngọc Châu đã "phá bỏ giới hạn" gì của bản thân khi tham gia VNTM?

16:09:02 04/10/2016