00:00:56.83

Nam Em không muốn đặt cho mình danh xưng vì "Danh xưng thì có thể nhầm nhưng cái tên thì không bao giờ nhầm"

16:12:04 23/02/2018