Mỹ Tâm và Hà Hồ có xứng đáng được công nhận là Diva như Thu Minh?

18:47:45 29/06/2014 Xem câu hỏi chi tiết