Mỹ Linh: "Hoài Linh muốn che đi tài của Hoài Lâm cũng không được"

17:36:01 11/07/2014