Kelvin Khánh có khó chịu khi bị gọi là "bạn trai tin đồn" của Khởi My?

20:15:37 28/04/2016