00:01:05.60

Jun Vũ: "Mọi người nói tôi ít đất diễn nhưng vai này đã nhiều phân cảnh hơn phiên bản gốc rồi"

16:46:55 10/03/2018