00:02:10.45

Hương Giang: "Giờ đã là hoa hậu quốc tế rồi chứ không chỉ là hoa hậu quốc dân!"

15:14:33 19/03/2018