00:02:45.33

Hương Giang chia sẻ quá trình ép cân: "Có hôm cả ngày chỉ ăn 1 quả trứng luộc"

15:23:56 19/03/2018