00:06:48.17

Hoàng Yến tố Jun Vũ nhảy xấu, hát dở: "Jun Vũ chỉ đẹp và đẹp, thế thôi!"

16:19:31 10/03/2018