00:04:44.22

Hoàng Thùy hài hước chia sẻ: "Được lời sau cuộc thi, lời chiếc vương miện đây này!"

23:38:03 18/01/2018