00:01:56.43

ERIK: "Ước muốn được xin lỗi Aiden và St.319 của tôi có thành hay không cũng xin phép được giữ kín"

19:34:47 06/05/2018