00:05:17.27

ERIK: "Rất nhiều nhạc sĩ đã từng từ chối tôi, trong đó có anh Mr.Siro"

18:50:00 06/05/2018