Đội Xanh lá: "Chỉ cần bỏ cuộc 1 giây thì đã có thể trượt ngôi Quán quân!"

11:04:14 10/06/2016