00:04:24.40

Chuyện giờ mới kể: ERIK khóc hết nước mắt khi bị ép tự tay cắt tóc trong MV!

19:21:01 06/05/2018