Lên trên

JAM #62: Ưng Hoàng Phúc khẳng định: "Không có Quang Huy sẽ không có tôi, và ngược lại!"

Đã trả lời

Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã chia sẻ nhiều câu chuyện về nhân duyên trong con đường âm nhạc của mình và ông bầu Quang Huy.

0

0

0

00/00

00/00