Lên trên

JAM #54: Mai Ngô: "Quán quân The Face xứng đáng trong lòng tôi là Lily Nguyễn!"

Đã trả lời

Đó là câu trả lời của Mai Ngô - Á quân cuộc thi The Face Việt Nam khi được hỏi Phí Phương Anh có phải là quán quân xứng đáng.

0

0

0

00/00

00/00